Inschrijving gesloten

Rally Oldtimer Breda 2021

Rally Oldtimer Breda!

Met veel enthousiasme willen we u uitnodigen voor deelname aan de rally van Oldtimer Breda op zondag 29 augustus.
Onze rally draait niet zozeer om het wedstrijdelement of de snelheid maar om oldtimers, gezelligheid, een mooie route dwars door Brabant en met elkaar genieten van onze gedeelde passie.

 • We vertrekken vanuit het parkeerterrein van Spa One Oosterhout (Landgoed Bergvliet), waarbij u na het inschrijven uw rallyschild en rallystickers in ontvangst zal nemen. Onder het genot van een koffie, thee en een versnapering vlaggen we de deelnemers één voor één af.

 • Halverwege de dag maakt u een uitstapje voor een verzorgde lunch.

 • We sluiten de dag af met een prijsuitreiking en een diner inclusief twee consumpties per equipe bij restaurant Woods bij golfvereniging Albatross in Prinsenbeek.

 • Gedurende de rally zal elk equipe uitgedaagd worden middels een spelelement.

 • Om herinneringen te bewaren zal de dag op beeld vastgelegd worden.

U kunt uw equipe aanmelden via het onderstaande inschrijfformulier.

Voor vragen kunt u contact opnemen via: info@oldtimerbreda.nl

De komende weken houden we u via onze kanalen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen & details.

 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt €175,- euro per equipe bestaande uit twee personen. Hierbij is inbegrepen: rallyschild, rallystickers, koffie bij ontvangst, verzorgde lunch, verzorgd diner inclusief twee consumptiebonnen per persoon en een aantal beelden op verschillende delen van de rally welke per mail nagestuurd worden.

Wilt u als zakelijke partij met meerdere equipes deelnemen, partner worden of onze rally sponsoren? Dan kunt u dat aangeven via info@oldtimerbreda.nl en dan nemen wij contact met u op om een speciaal ‘pakket’ samen te stellen.

Stichting Open Door

De winst, extra donaties en sponsorbijdragen zullen rechtstreeks aan Open Door gedoneerd worden.

OpenDoor is een kleinschalige woonvoorziening in Loon op Zand voor kinderen en (jong-)volwassenen met een lichte tot ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. OpenDoor is een (t)huis en biedt naast wonen en logeren ook dagbesteding en dagopvang. Onze familie is erg nauw betrokken bij deze stichting die nu bezig is een tweede huis te starten OpenDorp en daar willen we graag een bijdrage aan leveren met deze rally.

Bekijk www.opendoorzorg.nl voor meer info.

Inschrijving gesloten, tot volgend jaar!

Inschrijfformulier t/m 22 augustus

Voorwaarden

 1. De betaling van het inschrijfgeld vindt direct na de inschrijving plaats door middel van Ideal. Uw betaling wordt gestort op rekening NL66 INGB 0007 3831 51
  ten name van Oldtimer Breda. Uw betaling is uw bewijs van inschrijving.
 2. In het geval dat de rally wel doorgaat en u er zelf voor kiest om uw inschrijving te annuleren na 15 augustus 2021 vindt geen restitutie meer plaats.
 3. Met uw inschrijving verklaart u voor uzelf en namens uw navigator of passagier
  a. dat uw equipe op eigen risico deelneemt aan de Rally Oldtimer Breda. Dit betekent dat de organisatie niet aansprakelijk is voor enige geleden of toegebrachte schade tijdens het evenement.
  b. dat u, uw navigator of passagier beschikt over een afdoende wettelijke verzekering voor particulieren als ook voor voertuigen.
  c. dat de bestuurder tenminste in het bezit is van een geldig rijbewijs B.
  d. dat foto’s die worden gemaakt tijdens de Rally Oldtimer Breda geplaatst mogen worden op de website of social media en dat de organisatie deze mag inzetten voor promotie.

Annuleringsvoorwaarden

Als u na inschrijving toch niet kunt deelnemen. Dan gelden de volgende annuleringsregels:

 • Annulering moet schriftelijk naar info@oldtimerbreda.nl
 • Bij annulering vóór 15 augustus 2021:
  restitutie en creditering van het gehele inschrijfgeld
 • Bij annulering na 15 augustus 2021:
  Geen restitutie. Tot 25 augustus kan evenwel een vervangende equipe worden ingeschreven, in dezelfde klasse, zonder extra kosten.
 • In verband met het corona-virus hangt het mogelijk van de maatregelen van het kabinet af of de Rally Oldtimer Breda wel of niet kan doorgaan. De organisatie neemt uiterlijk 15 augustus 2021 een besluit of het evenement doorgang kan vinden en brengt de deelnemers zo spoedig mogelijk via e-mail op de hoogte van het besluit.
 • In het geval dat de rally geen doorgang kan vinden als gevolg van externe omstandigheden, waaronder RIVM-maatregelen, dan wordt het inschrijfgeld volledig teruggestort naar de rekening waarvan het inschrijfgeld ontvangen is.